Vũ Dương | DKN 3 giờ trước

Ảnh: Shutterstock.

Mục lục bài viết

  • Trả đũa kinh tế đã thất bại
  • Tự khiêng đá nện chân mình
  • Trừng phạt Úc nhưng vẫn không thể thoát khỏi việc truy xuất nguồn gốc virus
  • Úc nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ thế giới tự do do Hoa Kỳ lãnh đạo
  • Nguyên nhân khiến ĐCSTQ trả đũa Úc thất bại