Âu Châu, Biden, Bình luận, Chiến tranh, Liên Bang Nga, Mỹ - Nga, Ukraine

Thời sự Thứ Ba 31/01/2023: WHO vẫn giữ cảnh báo cao nhất về COVID – 05 tỷ MK giúp Covid tại Mỹ bị gian lận – Mỹ không trao F16 cho Ukraine – 40% Ukraine là bãi mìn – Google gỡ bỏ hơn 50,000 thông tin sai lệch thân TQ 

Võ Thái Hà tổng hợp – HD Press bổ sungWHO duy trì cảnh báo cao nhất về COVID, hy vọng chấm dứt tình trạng khẩn cấp trong năm nay 31/01/2023 – Reuters Tổng...

12319