Á Châu, Bình luận, Covid-19, Đài Loan, độc lập, Đời sống, Hoa Kỳ, Khoa học, Mỹ - Trung, Trung Cộng, Trung Hoa Dân Quốc

Đài Loan là một quốc gia độc lập, dân chủ, tự do, kinh tế phát triển, có chủ quyền và quyền tự quyết…

Đảo Đài Loan (Màu đỏ)Quốc kỳ Đài LoanQuốc HuyĐã từ lâu, Trung Cộng tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung...