Thăm dò GALLUP POLL: Một nửa người Hoa Kỳ nói họ đang trong tình trạng tồi tệ hơn, cao nhất kể từ 2009

Share this post on:

Câu hỏi: Bây giờ bạn đang khá hơn hay tệ hơn về tài chính so với một năm trước đây?

Trả lời:

Tháng 1 năm 2020:

  • Khá hơn — 59% (cao nhất từ ​​trước đến nay)
  • Tồi tệ hơn – 20%

Tháng 1 năm 2023:

  • Tốt hơn – 35%
  • Tồi tệ hơn – 50%