Thông cáo báo chí của Hội Đồng Các Quốc Gia Thành Viên Công Ước Rome về sự hăm họa Tòa Hình Sự Quốc Tế ICC (*)

Share this post on:

Chủ tịch Hội đồng các Quốc gia thành viên Công Ước Rome tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với Tòa án Hình sự Quốc tế ICCThông cáo báo chí
Ngày 22/03/2023
Số tham chiếu
ICC-ASP-20230322-PR1711


Chủ tịch Hội đồng các quốc gia thành viên của Công Ước Rome đề cập đến các mối đe dọa chống lại Tòa Án Hình sự Quốc tế cũng như các biện pháp chống lại Công tố viên và Thẩm phán liên quan đến việc ban hành lệnh bắt giữ trong tình hình Ukraine. Chủ tịch Hội đồng lấy làm tiếc về những hành vi này nhằm cản trở các nỗ lực quốc tế bảo đảm trách nhiệm giải trình đối với các hành vi bị cấm theo luật quốc tế chung.

Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh rằng Tòa án, các quan chức được bầu và nhân viên của Tòa án nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Hội đồng các Quốc gia thành viên Công Ước Rome. Chúng tôi khẳng định lại sự tin tưởng hoàn toàn vào Tòa án với tư cách là một tổ chức tư pháp độc lập và vô tư, đồng thời nhắc lại cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc duy trì và bảo vệ các nguyên tắc và giá trị được quy định trong Công Ước Rome và bảo vệ sự toàn vẹn của nó mà không hề nao núng bởi bất kỳ mối đe dọa nào.

Tòa án Hình sự Quốc tế thể hiện cam kết tập thể của chúng ta trong việc đấu tranh để tránh việc không trừng phạt đối với những tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất. Với tư cách là cơ quan của phương sách cuối cùng, Tòa án bổ sung cho các cơ quan tài phán quốc gia. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia tôn trọng sự độc lập tư pháp và truy tố của mình.


Hội đồng các quốc gia thành viên là cơ quan giám sát quản lý và lập pháp của ICC. Nó bao gồm đại diện của các quốc gia đã phê chuẩn hoặc gia nhập Công Ước Rome. Chủ tịch của Hội đồng hiện nay bao gồm H.E. bà Silvia Fernández de Gurmendi, Chủ Tịch (Argentina); H.E. Bà Kateřina Sequensová (Cộng hòa Séc) và H.E. ông Robert Keith Rae (Canada), Phó Chủ tịch.

https://asp.icc-cpi.int/press-releases/PR1711


(*) Sở dĩ có thông cáo này là vì sau khi Tòa Hình Sự Quốc Tế ra trát đòi bắt giữ ộng Putin về tội ác quốc tế, một số nhân vật trong chính phủ Nga đã đe dọa đối với các thẩm phán và trụ sở Tòa ICC tại La Haye.

Xem website của tòa Hình Sự Quốc Tế ICC

https://www.icc-cpi.int/

Việc truy tố Vladimir Putin của ICC

https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and