Tin giờ chót về bầu cử Hoa Kỳ: Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện

Share this post on:

Đảng Cộng Hòa vừa đạt ghế thứ 218, điều kiện tối thiểu để kiểm soát hạ viện. Hiện còn 9 nơi nữa chưa có kết quả (xem ở dưới) trong đó 3 ghế nghiêng về Cộng Hòa, 6 nghiêng về Dân chủ nếu không có gì thay đổi.

image.png
Theo AP, Googles

Dự đoán:

Theo the New York Times: Trong số ghế còn lại chưa kiểm xong: Đảng có thể thắng dễ dàng:

  • Alaska: (DC +22) DC sẽ thắng nhưng rất sát nút. (90% phiếu đã đếm)
  • Cali 34 (DC+5): DC sẽ thắng gang tấc (75% đã đếm)
  • Cali 3 (CH+6): CH sẽ có thể thắng (57% đã đếm)
  • Colorado 3 (CH+0.35): CH sẽ thắng sát nút (95% đã đếm)

Ghi chú: dấu + có nghĩa là số điểm đang dẫn trước. DC=Dân Chủ. CH=Cộng Hòa)

Ngang ngửa:

  • Cali 13 : DC +0,53. DC sẽ có thể thắng (Phiếu đã đếm 86%)
  • Cali 47: DC +1.6. DC có thể thắng (Phiếu đếm 84%)
  • Cali 49: DC +5. DC có thể thắng. Phiếu đã đếm 89%
  • Maine 2: DC +3. DC có thể thắng. Phiếu đã đếm 95%
  • Cali 22: CH +5. CH có thể thắng. (Phiếu đã đếm 64%)