Tin lạc quan về Eden: Vấn đề chỉnh trang trung tâm Thương Mại Eden, Virginia – Lê Bích Phượng tường trình vắn tắt

Share this post on:

Tường trình vắn tắt buổi họp của thành phố Falls Church, Virginia ngày 26/06/2023, về những vấn đề liên quan đến việc chỉnh trang trung tâm Thương Mại Eden..

” Tin lạc quan về Eden, không bị thay đổi, tiểu thương không bị ảnh hưởng vì Eden được chấp nhận là khu văn hóa, lịch sử phải được bảo tồn và là trái tim, mạch máu của người việt tỵ nạn xa quê hương…”

eden-center-mural___27161419897.jpg
Vietnamese Group Optimistic After Falls Church City Council Approval Affecting Eden Centerlink.patch.com

Tin lạc quan về Eden, không bị thay đổi, tiểu thương không bị ảnh hưởng vì Eden được chấp nhận là khu văn hóa, lịch sử phải được bảo tồn và là trái tim, mạch máu của người việt tỵ nạn xa quê hương. 
 
Tối qua 6/26/23 B. Phượng có mặt tại Falls Church City Hall tới 11:08 pm để nghe những lời thỉnh cầu từ 3  chủ nhân của tiểu thương Eden. 1 người có mặt, 2 người qua truyền hình.  

Mọi người chỉ được ba phút.  Những người có mặt phải viết  tên mình và được 3 phút trình bày. Hầu như là các em trẻ từ nhóm Viet Place Collective đã vận động thật đắc lực. Rất đáng khen là các em trẻ nhưng không quên cội nguồn. Những lời tường trình đều có nhắc đến những sự hy sinh của cha mẹ mình khó khăn như thế nào khi phải rời bỏ VN định cư  nơi quê hương thứ hai. Và nỗi sợ lo lắng là không muốn Eden trở thành như khu Clarendon khi xưa đã có những tiểu thương VN nhưng sau đó bị dẹp đi để những tòa nhà , chung cư đắt tiền mọc lên thay đổi hoàn toàn và tiểu thương VN thêm một lần phải đi tìm địa điểm khác. 

Trong cộng đồng có ông chủ tịch cộng đồng Kevin Hiển Phạm, Matthew Truong Bà Hà Vân.  Vài đồng hương phát biểu, những lời phân bày, thỉnh cầu từ các em trẻ nhóm Viet Place Collective. Lời tường trình và những câu hỏi từ ông thị trưởng, những câu trả lời từ ông Alan Frank trước 7 nghị viên. 

Có rất nhiều câu hỏi  từ ông thị trưởng, và trả lời từ ông Alan Frank trình bày theo thứ tự. 
Cuối cùng biết được những quyết định của nghị viên thành phố, của ông Thị trưởng David Tarter.  Tất cả được chấp thuận 7-0. Không ai chống lại. 

Có 3 lời thỉnh  nguyện nhưng sẽ biết trong tương lai. 

1/ Các em trẻ Viet place collective thỉnh cầu một bảng tên đường Little Saigon East để vinh danh Eden (xin coi hình tượng trưng từ thành phố khác)
2/ Ông Alan Frank cũng trình bày 15 năm trước thành phố cũng chấp nhận cho ông gắn lên 2 bảng Sàigon Blvd. Qua bao nhiêu năm tháng, một bảng đã bị mờ một tấm bị ai đánh cắp.  Nếu thành  phố  Falls Church chấp thuận thêm 1 bảng Little Sàigon East cùng trong phạm vi ngay trước cổng Eden, sẽ làm lẫn lộn mọi người hay khi gọi 911 cảnh sát biết nói tên đường gì!!! 
3/ Và điểm quan trọng, các em trẻ nhắc đến là funding. Xin trợ cấp cho tiểu thương trong Eden, B.Phượng được biết sau khi hỏi kỹ. Những tiểu thương của Eden, những người khách hàng tiêu thụ, tiền thuế  thành phố Falls Church thu được là 2 triệu hàng năm. (Đi ăn, mua thức ăn ở thành phố Falls Church, mọi người có biết mình đóng thuế tới 10%).  Nhưng phần tiền thuế 2 triệu đó không thể nào hỗ trợ lại được cho các tiểu thương vì đó là trái luật của Thành phố FC.  Đó là qua 1 phần hành khác.  

Buổi họp rất dài B.Phượng không thể nêu hết được những chi tiết nhưng điểm chính là tin vui cho mọi người.  Những ai có thắc mắc, quan tâm hoặc tiểu thương muốn sửa đổi những gì trong tiệm hãy liên lạc thẳng với ông Alan. 

Chúc tất cả vui vẻ an lành ,công việc làm hạnh thông.

Nguồn: Từ Ông BMH DC.