Tin tức để phổ biến ngày 07/04/2023

Share this post on:

Bản tin ngày Thứ sáu 07 tháng 4 năm 2023

https://drive.google.com/drive/folders/1ENxvpF5ys-exvFdY_1AE7_OW_6fUDoPk?usp=share_link


1- Chuyển động Quốc Phòng  từ ngày 31 tháng 3  đến ngày 06 tháng 4 năm 2023

Thực hiện: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

https://docs.google.com/document/d/1W4ZiBhZ-gC6CVOT-poSvraKDXaUsK_Zg/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 07 tháng 4 năm 2023

Quê Hương tổng hợp

https://docs.google.com/document/d/1Bhkz8IsRpy39ruO51a33PADIvQHmvr01/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


3- Lê Tây Sơn – Vũ điệu ngoại giao Đài Loan-Hoa Kỳ

Thái Anh Văn gặp Kevin McCarthy

SGN

06/4/2023

https://docs.google.com/document/d/12XEBJ06WNG7hyNO8dltzbgtNTsSXBCqy/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


4- Lời hứa hão huyền của CHATGPT

Noam Chomsky, Ian Roberts và Jeffrey Watumull

Nguyễn Đức Tường (biên dịch)

07/4/2023

https://docs.google.com/document/d/1ZctiSkPHFNmD6AUtYV6qcTrRMEmOGa-0/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


5- Ls.  Lê Công Định – Hiểu thế nào về quyền tự do ngôn luận?

07/4/2023

https://docs.google.com/document/d/1Gx959HJb5rCYSZLmIKtaCpPkMV_gT2O0/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 07 tháng 4 năm 2023

Võ Thái Hà tổng hợp

https://docs.google.com/document/d/1thImKW0-XW4DS5by-3tW4ifwTBGDGwM0/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


7- Trần Quốc Hùng * – Bối cảnh quốc tế mới: “Một thế giới, hai hệ thống” 

06/4/2023

https://docs.google.com/document/d/1aU__KJDaNi2nX-eqIZCzz04ttDRi7VeV/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


8- Tranh luận về dàn lãnh đạo Việt Nam từ chức và quan hệ Việt – Mỹ – Trung

Vietnam leadership turnover and foreign-policy implications

“Bài viết trên trang IISS có tựa đề “Vietnam: leadership turnover and foreign-policy implications” (Chuyển biến dàn lãnh đạo Việt Nam có tác động gì tới chính sách ngoại giao) điểm qua sự ra đi của ba lãnh đạo cấp cao: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.”

Bùi Thư

BBC News Tiếng Việt

07/4/2023

https://docs.google.com/document/d/1bWQvmamh309n-g8q8Vv2wAbQDFydesHy/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


9- Việt Nam – Chính quyền buộc tháo dỡ chùa Thiên Quang, nhà ngoại giao Đức đến thăm

06/4/2023

VOA Tiếng Việt

https://docs.google.com/document/d/134jLey4bqL0BRuTAyVkXUAtXX72x-0LZ/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true