TT Biden bắt đầu năm thứ hai với sự ủng hộ sút giảm và những khó khăn trước mặt

Share this post on:

HD Pres phỏng theo cơ quan nghiên cứu tình hình PEW – 27-01-2022

Theo cơ quan thăm dò dư luận PEW: Nói chung, ý kiến về nền kinh tế trong năm đầu của Ông rất tiêu cực; hầu hết nói rằng giá cả đã trở nên tồi tệ hơn trong khi khả năng việc làm đã được cải thiện

Ông Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống với điểm xếp hạng tích cực và sự tin tưởng rộng rãi của công chúng vào khả năng đối phó của ông đặc biệt là vấn đề sức khỏe cộng đồng do coronavirus. Nhưng ông bắt đầu năm thứ hai với điểm tín nhiệm giảm dần. Đa số dân chúng bày tỏ ít hoặc không tin tưởng vào ông về nhiều vấn đề bao gồm cả dịch coronavirus.

Biểu đồ cho thấy sự sụt giảm xếp hạng công việc của Biden;  công chúng ít tin tưởng vào việc xử lý COVID-19 của anh ta
  • 41% người Mỹ tán thành hiệu suất công việc của Biden, giảm nhẹ so với tháng 9 (44%) và thấp hơn nhiều so với tháng 4 năm 2021 (59%).
  • Với biến thể omicron tiếp tục lan rộng tại Hoa Kỳ, dưới phân nửa người Mỹ (44%) nói rằng họ rất tin hoặc phần nào tin tưởng vào khả năng của Ông Biden để giải quyết dịch coronavirus, giảm 21 điểm so với tháng 3/2021 (65%).

Một cuộc khảo sát toàn quốc mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew, thực hiện từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 1 trong số 5.128 người trưởng thành được xem là có xu hướng đại diện toàn nước Mỹ, cho thấy TT Biden và đảng Dân Chủ của ông đang đối diện với môi trường chính trị khó khăn với cuộc bầu cử giữa kỳ trong 10 tháng nữa:

  • Chỉ có 21% người Mỹ hài lòng với mọi thứ đang diễn ra ở Mỹ, thấp hơn 12 điểm so với thời gian đầu nhiệm kỳ và tháng 3 năm 2021 (33%) và thấp hơn 15 điểm so với tháng 2 năm 2018 (36%), gần đầu năm giữa kỳ trước. . Xem chi tiết ở: (Người Mỹ tiêu cực về tình trạng của đất nước...)
  • Dân chúng Mỹ nhận xét về nền kinh tế quốc gia hiện khá tiêu cực: 28% cho rằng kinh tế rất tốt hoặc tốt. Nhưng đa số cho rằng giá thực phẩm và hàng tiêu dùng (89%) và giá xăng (82%) xấu hơn so với một năm trước; hơn phân nửa cho rằng đã tệ hơn “rất nhiều” (60% thực phẩm và hàng tiêu dùng, 54% giá xăng). Tuy nhiên, 56% nói tình trạng việc làm đã được cải thiện so với một năm trước.
  • Kề từ gần hai năm sau khi dịch virus coronavirus bắt đầu lây lan ở Hoa Kỳ, phần lớn các bộ phận tiếp tục cho rằng COVID-19 là mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế (69%) và sức khỏe của dân số Hoa Kỳ (57%).

Đảng viên đảng Dân Chủ đã ít ủng hộ tổng thống của mình hơn và ít hài lòng hơn với mọi thứ đang diễn ra. Chỉ 29% đảng viên Đảng Dân chủ bày tỏ sự hài lòng, giảm 18 điểm kể từ tháng Ba 2021.

Kể từ tháng 9, 2021, điểm xếp hạng công việc của ông Biden trong số các đảng viên Đảng Dân chủ đã giảm 20 điểm (từ 88%). 

Biểu đồ cho thấy xếp hạng thuận lợi về sự suy giảm của Quốc hội

Ngoài ra, điểm đánh giá về Quốc hội Mỹ đã giảm, với sự thay đổi phần lớn từ đảng viên Dân chủ. Nhìn chung, 28% công chúng bày tỏ quan điểm ủng hộ Quốc hội so với 36% vào tháng 4 năm ngoái (giảm 8 điểm). Tỷ lệ đảng viên Dân chủ có quan điểm ủng hộ Quốc hội do Dân chủ lãnh đạo đã giảm 14 điểm kể từ tháng 4 năm ngoái (từ 50%); Quan điểm của đảng Cộng hòa ít thay đổi (21% khi đó, 18% bây giờ).

Biểu đồ cho thấy cổ phiếu ngày càng tăng trong cả hai đảng muốn các nhà lãnh đạo 'đứng lên' chống lại phe đối lập

Xem chi tiết ở đây: