7 tháng 11: Ngày Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản tại Florida

Share this post on:
Thống Đống tiểu bang Florida ký thành luật ngày 7 tháng 11 là Ngày Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản

Florida – 10 tháng 5 năm 2022

Theo Ô Chu Bá Yến, cựu chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam tiểu bang Florida, nguyên chủ tịch Ban Xây Dựng Tượng Đài Việt Mỹ tại Florida,  chủ nhiệm Florida Việt Báo, vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, Thống đốc Tiểu bang Florida Ron DeSantis đã ký Dự luật HB395 công nhận ngày 7 tháng 11 hàng năm là “Ngày Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản” (VICTIMS OF COMMUNISM DAY) để tôn vinh hàng trăm triệu người đã chết dưới các chế độ cộng sản trên khắp thế giới, và dạy học sinh ở Florida học về những hành động tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản đó.

Theo ông, Dự luật HB395 do quý ông Dân biểu Tiểu bang Florida Tom Fabricio, David Borrero, và Alex Rizo đệ nạp. Họ yêu cầu Ông Chu Bá Yến vận động yểm trợ Dự Luật này. Ông nói:

“Vì người Việt là nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản (1), nên tôi đã nhanh chóng vận động các tổ chức người Việt ở Florida đứng chung vào danh sách để vận động quý vị Dân biểu Quốc hội tiểu bang Florida. Tôi may mắn được quý vị tín nhiệm nên đã viết văn thư vận động và đính kèm danh sách của những tổ chức đã ủy nhiệm tôi để gửi đến toàn thể quý vị dân cử trong Quốc hội ngày 10 tháng 01 năm 2022.

Ngày 10 tháng 3 năm 2022, tôi nhận được điện thư của văn phòng Chủ Tịch Quốc Hội thông báo cho biết là Dự Luật trên đã được thông qua ở Hạ Viện với 115 phiếu Thuận, 0 phiếu Chống (1 phiếu vắng mặt, 4 phiếu không bầu).

Ngoài ra, tôi cũng nhận được điện thư của văn phòng Dân Biểu Tom Fabricio thông báo cho biết là Dự Luật đã được Thượng Viện và Hạ Viện thông qua và sẽ chuyển đến Thống Đốc Florida Ron DeSantis để ký thành Luật.”

Danh sách những tổ chức tham gia vận động yểm trợ

Dự luật “VICTIMS OF COMMUNISM DAY”

1. Cộng Đồng Việt Nam Liên Bang Hoa Kỳ

 – Ông Lê Thanh Liêm, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu

 – BS Đỗ Văn Hội, Cố Vấn và Cựu Chủ Tịch

2. Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam 

 – Ông Nguyễn Trung Châu, Tổng Hội Trưởng.

3. Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida

           – Ông Nguyễn Thanh Thụy, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu

           – Ông Lê Thanh Liêm, Chủ Tịch Ban Chấp Hành

           – BS Đỗ Văn Hội, Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu           

4. The Vietnamese American Conservative Alliance

 – Dr. Phạm Hiếu Liêm, Chủ Tịch

5. The Asian American Coalition of Florida

 – BS Nguyễn Thanh Mỹ, Cựu Chủ Tịch   

6. Cộng Đồng Việt Nam Miền Nam Florida,

           – Ông Văn Đinh Tấn, Phó Chủ Tịch 

           – Ông Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu

7. Cộng Đồng Việt Nam Jacksonville

  – Ông Lê Đình Yên Phú, Chủ Tịch

8. Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida

  – Dược Sĩ Nguyễn Đức Minh-Ngọc, Chủ Tịch

9. Cộng Đồng Việt Nam Tampa Bay

  – Ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ Tịch

  – BS Nguyễn Thanh Mỹ, Cựu Chủ Tịch   

10. Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa vùng Tampa Bay

  – Ông Trần Anh Tuấn, Chủ Tịch

11. Hội Ái Hữu Người Việt Pine Hills,

  – Ông Phạm Ngọc Cửu, Hội Trưởng

12. Hội Cựu Quân Nhân VNCH Nam Florida

  – Ông Nguyễn Trà, Chủ Tịch

13. Hội Hải Quân VNCH Tiểu Bang Florida

  – Ông Phó Quốc Uy, Chủ Tịch

14. Hội Cựu Quân Cán Chính VNCH Jacksonville

  – BS Cao Tấn Phương, Chủ Tịch

15. Ủy Ban Duy Trì Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Florida

  – Ông Lê Thanh Liêm, Chủ Tịch Ban Quản Trị

  – Ông Nguyễn Thanh Thụy, Chủ Tịch Ban Điều Hành

16. Hội Người Việt Cao Niên Nam Florida

  – Bà Bùi Phương Dung, Chủ Tịch

17. Tổ Chức Nhà Viet Nam

  – Bà Lê Thị Nga, Chủ Tịch

18. Tổ Chức Việt Tân

  – Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Cơ sở vùng Orlando

19. Tổ Chức Việt Tân

  – Ông Nguyễn Sĩ Tiến, Trưởng Cơ sở vùng Tampa

20. Florida Việt Báo

  – Ông Chu Bá Yến, Chủ Nhiệm

21. Nguyệt San Gia Đình

  – Ông Lê Phước Lâm, Chủ Bút

22. Nguyệt San Việt Sống

  – Bà Trương Hường, Chủ Bút

GHI CHÚ (1): Theo tài liệu trong quyển “Death by Government”, của Dr. R.J. Rummel, Ph.D.  Political Science, có viết 169,202,000 người bị chết bởi Chế độ Cộng sản, trong đó có 1,670,000 bị giết bởi người cầm quyền Cộng Sản Việt Nam từ 1945-1987. (https://www.hawaii.edu/powerkills/COM.ART.HTM)