CÁO PHÓ: ÔNG GIOAN BAOTIXITA LẠI ĐỨC HÙNG, tạ thế ngày 12/02/2023, hưởng thọ 77 tuổi

Share this post on:
Hình chụp từ Video trên trang facbook Lại Đức Hùng

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Gia Đình chúng tôi trân trọng kính báo  cùng Thân Bằng Quyến thuộc và bạn hữu xa gần:

Chồng, Cha, Ông, Bác, Cậu, Em, Anh của chúng tôi là:

ÔNG GIOAN BAOTIXITA LẠI ĐỨC HÙNG

Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 24 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Quốc Gia Bắc Cali từ Năm 1977

Đồng Sáng Lập Viên Hội Tết Fairgrounds San Jose từ Năm 1977

Sinh ngày 13 tháng 2 năm 1947 (Đinh Hợi) tại Thái Bình, Việt Nam

Đã được Chúa gọi về lúc 2 giờ 23 sáng ngày 12 tháng 2 năm 2023 (Quý Mão)

Tại San Jose California, USA

HƯỞNG THỌ 77 TUỔI

Linh cửu được quàn tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park

300 Curtner Ave, San Jose CA 95125

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

THỨ SÁU 31 THÁNG 3, 2023 (CHAPEL OF THE OAKS)

10:00AM: LỄ NHẬP QUAN VÀ PHÁT TANG  

GIỜ THĂM VIẾNG: 11:00AM -8:00PM

NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM & VINH DANH

4:00PM:  Lễ Phủ Quốc Kỳ

4:15- 7:30: Phần Tưởng Niệm & Vinh Danh

Quan Khách, Hội Đoàn Phát Biểu

7:30-8:00PM: Gia Đình Tâm Tình

THỨ BẢY 1 THÁNG 4, 2023 (CHAPEL OF THE OAKS)

GIỜ THĂM VIẾNG: 10:00AM-12:15PM)

THÁNH LỄ AN TÁNG: 1:00PM

CHAPEL OF THE VIETNAMESE MARTYRS (ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO)

685 Singleton Road, San Jose CA 95111

Sau Thánh Lễ An Táng là Lễ di quan về lại Oak Hill Memorial với nghi thức Hỏa Táng

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Vợ: Bà Quả Phụ Lại Đức Hùng, nhũ danh Lại Xuân Mai

Các Con: Lại Đức Dũng  (Qúa Vãng)

Lại Xuân Quỳnh & Benjamin Daniel Wiley

Lại Xuân Uyên &  Earl Michael Phillip

Chị: Lisa Loan Lai Vương & Vương Ngọc Ziệp và con (FL)

Em: Lại Đức Tiến &Lại Đức Ngọc Tuyết và các  con, cháu (CA)

Lại Đức Thắng & Kiều Trang Trần và các con, cháu (VA & Germany)

Lại Đức Toàn & Viviene Nguyễn và các con, cháu (CA & TX)

Lại Đức Mỹ & Minh Thu Nguyễn và các con (Germany)

Lại Thu Hà & Hưởng Trần và các con (VA)

Lại Đức Hiệp & Quỳnh Trang Trịnh và con (CA) 

TANG GIA ĐỒNG KHẮP BÁO

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU & VÒNG HOA

Điện Thoại Liên Lạc:

Lại Xuân Quỳnh (408) 499-3661 / Lại Xuân Uyên: (408)390-7234 /Lại Đức Toàn: (408) 832-1895

Lại Đức Tiến (408) 337-7988/ Lại Đức Hiệp (408) 226-2681/ Lại Anh Thư (669)214-5849