Chào mừng ngày độc lập Hoa Kỳ 4 tháng 7 – Happy the Fourth of July of the United State of America

Share this post on:
Inline image

Xin mời nghe những bài nhạc yêu nước của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ qua Youtube – Bấm vào Link.

07-04-2018 1.gif

** The Star-Spangled Banner (Version 4.0 / Long Version)

Additional Lyrics By: Claire Cloninger

Vocal Performance By: Sandi Patty

https://www.youtube.com/watch?v=ZnehG4pTtvEXin mời Quý Vị, Quý NT và CH thưởng thức ca khúc:  This Land Is Your Land, qua phần trình bày đặc biệt sống động, sẽ mang thêm nhiều ý nghĩa cho những “Công Dân Hoa Kỳ Giấy”, trong ngày Độc Lập Hoa Kỳ năm thứ 247…

Terry Blackwood, Sue Dodge, Ernie Haase, The Talley Trio –This Land Is Your Land [Live]

317876.gif

 The Patriotic Songs to Celebrate 4th of July 2023  

e09ab6d9b9932de99288bc5c10ca3568.jpg

**United States Armed Forces Medley

https://www.youtube.com/watch?v=EBbrguZbUHQ


**“America the Beautiful” live at Jefferson Memorial with the Mormon Tabernacle Choir

https://www.youtube.com/watch? v=KrOeGWMQAfQ 


**God Bless the U.S.A. by Lee Greenwood

https://www.youtube.com/watch? v=Q65KZIqay4E


**God Bless America – Celine Dion

https://www.youtube.com/watch? v=6LSarhZpnMs


Nguồn: từ Ông Bùi Mạnh Hùng, Washington DC