Công ty dược Merck cho biết thuốc viên COVID-19 của công ty có thể chống lại các biến thể Covid-19