Diễn Hành Đông Nam Á Châu (Asian American anh Pacific Islander Cultural and Heritage Parade)

Share this post on:
DHĐNAC.33.JPG

Ngày 21-5-2023, lần đầu tổ chức, gây khó khăn cho Ban Tổ Chức DHVHQT (BCH Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York) vì cùng lúc phải tham dự hai buổi diễn hành cách khoảng nhau vài tuần lễ (Ngày 10-6-2023 DHVDQTNY).

Tuy nhiên cuộc diễn hành ĐNAC đã được sự hưởng ứng của các đồng hương vùng phụ cận như New Jersey, Pennsylvania (Philadelphia).

Theo tin tức ghi nhận tại chỗ có sự hiện diện các vị như:

– Bác sĩ Trần Bỉnh. CĐ Bắc California

– Ông Trần Quán Niệm CĐ Philadelpia

–  Dược sĩ Thái Hòa CĐ New Jersey

– Ông Nguyễn Tường Thược Khu Hội CTNCT. NJ

–  Dược sĩ Nguyễn Đức Nhiệm

–  Luật sư Nguyễn Thanh Phong CT/CĐNVQG.NY (Trưởng Ban Tổ Chức DHĐNAC)

– Hội Nhớ Huế

-Ông Nguyễn Văn Điểu CT/Khu Hội CTNCT.NY

– Và còn nhiều hơn nữa người ghi nhận thiếu sót xin thứ lỗi

Cùng tất cả các đồng hương vùng phụ cận cùng tham dự trong tinh thần Người Việt Tị Nam Cộng Sản.

Đây là lần đầu tổ chức và tham dự nên có nhiều thiếu sót như phổ biến rộng rãi, thiếu sự tham dự các nhà truyền thông, youtube, nên không có hình ảnh linh động để phổ biến sâu rộng đến mọi đồng hương người Việt Tị Nạn Cộng Sản toàn thế giới.

Hy vọng sẽ hoàn chỉnh hơn vào những năm kế tiếp, mong tin tức, hình ảnh này được phổ biến rộng rãi để đồng hương thấu hiểu mà yểm trợ.

Tuy khó khăn nêu trên, chúng ta vẫn phải thực hiện bởi vì nếu chúng ta lơ là một trong hai buổi diễn hành sẽ bị mất, lúc đó VC sẽ thế chân, chừng đó cờ Đỏ Sao Vàng cùa chúng thay lá Cờ Vàng VNCH của chúng ta trong ngày diễn hành.

Trân trọng

NVV

Kính chuyển đến quý Niên Trưởng, Thân Hữu một số hình ảnh tiêu biểu ngày Diễn Hành Đông Nam Á Châu tại New York, ngày 21/5/2023 (từ Tuan Le)