Hạnh phúc

Share this post on:
5b THURSDAY.gif

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc nào đâu ở quá xa

Nằm ngay trong chính trái tim ta

Nếu không chấp hận, không sinh khổ

Giả chẳng sân si, chẳng vọng tà

Tri túc tri nhàn tâm cực lạc

Tự khiêm tự tại trí an hòa

Hãy thi ân, mở lòng nhân ái

Hạnh phúc song hành với vị tha

nhất hùng

Unknown.jpeg