Bình luận, Chính trị, Covid-19, Đời sống, Trung Cộng, Xã Hội, Y học

Bình luận: Đại Dịch Virus Vũ Hán bị chính trị hóa như thế nào? – Đại Dương (text và âm thanh)

                                                                    Đại-DươngNghe âm thanh bình luận do Đỗ Hiếu đọcĐại dịch SARS-CoV-2 xuất phát từ Thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019 đã lan tràn khắp thế giới...