(Upstream Dams Threaten the Economy and the Security of the Mekong Region)

Murray Hiebert – Bình Yên Đông lược dịch

ISEAS Perspective – 22 March 2021.

Ảnh chụp ngày 8 tháng 2 năm 2020 cho thây ngư dân giăng lưới trên sông Mekong ở gần Luang Prabang cạnh vị trí của đập được chấp thuận.  Những nhà môi trường đã chỉ trích Lào vì tiến hành kế hoạch cho “đập tàn phá” khác trên sông Mekong, một thủy lộ đã bị bóp nghẹt bởi các dự án thủy điện. [Ảnh: Aidan Jones/AFP]