Á Châu, Chiến tranh Việt Nam, Hải Ngoại, Hoa Kỳ, Thời sự, Việt Nam

Vinh dự lớn: Tướng Mỹ gốc Việt được vinh danh vào Tháng “Di sản Người Mỹ Châu Á, Thái Bình Dương!”

0 Comments
Bấm để xem

Written By

thoisu 02