Vinh dự lớn: Tướng Mỹ gốc Việt được vinh danh vào Tháng “Di sản Người Mỹ Châu Á, Thái Bình Dương!”

Share this post on:
https://youtu.be/pmfy7xAPQtg
Bấm để xem