09:37 sángTổng số thiệt hại chiến sự của quân Nga tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 19 tháng 6 (ước tính): 33600 quân lính; (trong đó có trên 10 tướng và rất nhiều cấp tá: theo HDP)1468 xe tăng; 3577 xe bọc thép; 745 hệ thống pháo binh; 238 MLRS (hệ thống bắn hỏa tiễn hàng loạt); 98 hệ thống tác...