Của Lawrence Hurley1/2Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-TX) phát biểu trong buổi điều trần tại Tiểu Ban Ngoại Giao Thượng viện để xem xét chính sách Mỹ-Nga tại Capitol Hill, Washington, Hoa Kỳ ngày 7 tháng 12 năm 2021. Alex Brandon / Pool via REUTERSWASHINGTON, ngày 16 tháng 5 (Reuters) - Tòa án tối cao Hoa Kỳ vào ngày thứ...

1237