Callie Patteson

Ngày 24 tháng 6 năm 2022 10:10 sáng 

 Đã cập nhật

Những người ủng hộ chống phá thai biểu tình bên ngoài Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ở Washington, DC, Hoa Kỳ, ngày 31 tháng 5 năm 2022.
Người biểu tình nói: Phá thai là sát nhân. Roe phải ra đi – Tòa án tối cao đã lật ngược phán quyết mang tính bước ngoặt của Roe v. Wade hợp pháp hóa việc phá thai trên khắp nước Mỹ.EPA / JIM LO SCALZO.