(Thailand NGO seeks halt to Mekong dam project in Laos, as threat to Asean’s most vital waterway grows)Jitsiree Thongnoi – Bình Yên Đông lược dịchSouth China Morning Post – 19 February 2021Dư án đập Luang Prang trên Mekong ở Lào. [Ảnh: Shutterstock]•          Việc xây đập bùng nổ ở Lào trong các thập niên gần đây – được tài trợ...

12