Hunter Biden (L) with “President-elect” Biden (R). Photo: Jim Watson/AFP via Getty ImagesHD Press tổng hợp ngày 9 tháng 12, 2020.Hunter Biden, con trai của cựu PTT Biden, hôm nay cho biết anh đang bị điều tra hình sự về vấn đề thuế do văn phòng Công Tố Liên Bang (US Attorney Office) tại Delaware thực hiện.  Việc con...

1161718