Bầu cử tại Hoa Kỳ, Biden, Đời sống, Hoa Kỳ

Cập nhật bầu cử giữa kỳ: Đảng Cộng Hòa có thể giành được 54 ghế Thượng viện, cuộc thăm dò cho thấy; TT Biden nói hớ nhiều lần…

https://youtu.be/xzU4tN2hF_o Nick Allen , washington India McTaggart2 NOVEMBER 2022 • 6:10PMĐảng cộng hòa đang có sự gia tăng muộn có thể thấy họ giành chiến thắng trong Thượng viện bằng cách thêm 4 ghế,...