Bầu cử Hoa Kỳ – cập nhật ngày 22/11/2012: Đảng Dân Chủ kiểm soát Thượng viện; Đảng Cộng Hòa nắm hạ viện (220 ghế), CH có thể thắng thêm một ghế nữa

Share this post on:

Kết quả cập nhật vào ngày thứ hai 22/11/2022 lúc 6 giờ chiều giờ New York (TS&ĐS tổng hợp)


KẾT QUẢ THƯỢNG VIỆN: Dân Chủ 48, Cộng Hòa 49, Độc Lập 2 (Theo Reuters)

Ghi chú:

  • DC đã kiểm soát Thượng viện rất sát nút: DC 48 phiếu, Độc lập 2 phiếu (thường theo DC). 1 phiếu của Phó TT thuộc đảng DC.
  • Một TNS khác tại Georgia sẽ được quyết định vào ngày 6 tháng 12, 2022 trong cuộc bầu vòng hai tại Georgia. Nếu CH thắng, sẽ là 50/50 cho hai đảng, nhưng DC vẫn kiểm soát Thượng Viện do lá phiếu của Phó TT. Nếu DC thắng ở Georgia, con số cuối cùng DC 51, CH 49.
  • Xin chú ý: Dân chủ chỉ được 48 phiếu, có 2 phiếu độc lập thường đứng về phía Dân chủ.

KẾT QUẢ HẠ VIỆN: DC 212, CH 220 (theo AP / Googles) (*)

PHÂN TÍCH (*)

  • Cộng Hòa đã kiểm soát Hạ Viện (tối thiểu cần 218 ghế), đảng này có thể thêm một số ghế chưa được kiểm xong.. Cộng hòa có thể thắng thêm tại Ca 13 (đang dẫn trước)
  • Một số nơi đảng Dân Chủ đang dẫn trước.
  • Theo New York Times, đảng Cộng Hòa có thể được 221 ghế tại Hạ Viện.

KẾT QUẢ THỐNG ĐỐC: DC 24, CH 25

Theo Reuters, New York Times, AP, Googles, Fox News

https://www.reuters.com/graphics/USA-ELECTION/RESULTS/dwvkdgzdqpm/

https://www.nytimes.com/interactive/2022/11/08/us/elections/results-house.html?action=click&pgtype=Article&state=default&module=election-results&context=election_recirc&region=NavBar