Kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ ngày 8/11/2022 (cập nhật ngày 14/11/2012): Đảng DC đã kiểm soát thượng viện; Cộng Hòa chỉ cần thêm 1 ghế sẽ nắm hạ viện… hiện có 217

Share this post on:

Kết quả được cập nhật vào ngày thứ hai 14/11/2022 lúc 12 giờ đêm giờ New York (TS&ĐS tổng hợp)


KẾT QUẢ THƯỢNG VIỆN: Dân chủ 50, Cộng Hòa 49 (Theo Reuters)

Ghi chú:

  • DC đã kiểm soát Thượng viện rất sát nút do phiếu của Phó tổng thống cũng thuộc đảng DC.
  • Một TNS khác tại Georgia sẽ được quyết định vào ngày 6 tháng 12, 2022 sau cuộc bầu vòng hai tại Georgia. Nếu CH thắng, sẽ là 50/50 cho hai đảng, nhưng DC vẫn kiểm soát Thượng Viện do lá phiếu của Phó TT. Nếu DC thắng ở Georgia, con số cuối cùng DC 51, CH 49.
  • Xin chú ý: Dân chủ chỉ được 48 phiếu, 2 phiếu độc lập khác thường thiên về DC.

KẾT QUẢ HẠ VIỆN: DC 205, CH 217 (theo AP / Googles)

Ghi chú:

  • Cộng Hòa chỉ cần thêm1 phiếu nữa là kiểm soát hạ viện. Hiện nay, CH có 4 vị trí chờ kết quả: 01 sẽ thắng dễ dàng (tại Colorado 3), 01 có thể thắng sát nút (Ca 3), còn 2 chỗ khác ngang ngửa (Ca 22 và Ca 27). Như vậy, Cộng Hòa có nhiều khả năng thắng tại Hạ viện với số chênh lệch rất sát sao (1 đến 3 phiếu).
  • Đảng Dân chủ phải cần thêm 13 mới có thể kiểm soát Hạ Viện (trong khi Cộng Hòa chỉ cần 1)
  • Theo New York Times, hiện có 8 vị trí ngang ngửa đang đếm phiếu, trong đó CH có 2 nơi có thể thắng (Ca 22 và Ca 27 như đã nói ở trên).

KẾT QUẢ THỐNG ĐỐC: DC 24, CH 25

Ghi chú:

  • CH có thể thắng thêm 1 ghế thống đốc ở Alaska (dẫn trước rất cao), .

Theo Reuters, New York Times, AP, Googles, Fox News

https://www.reuters.com/graphics/USA-ELECTION/RESULTS/dwvkdgzdqpm/