Đại học Johns Hopkins Hoa Kỳ không công nhận ‘vaccine” Trung Cộng’

Share this post on:

Vắc-xin Covid-19 (ảnh: Youtube/Global News).

Reuters đưa tin, Đại học Johns Hopkins của Mỹ gần đây đã thông báo rằng chỉ các sinh viên đã tiêm chủng vắc-xin COVID-19 được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt mới được trở lại trường học. 

Sinh viên đã tiêm các loại vắc-xin khác phải được tiêm chủng lại các loại đã được phê duyệt để trở lại trường học. Người ta ước tính rằng nhiều trường đại học Mỹ sẽ tuân theo các chính sách liên quan, và tất cả các loại vắc-xin được phát triển ở Trung Quốc đều chưa được phê duyệt.

Học kỳ mùa thu ở các trường đại học Mỹ sắp bắt đầu. Đại học Johns Hopkins vào ngày 19/8, bất ngờ thông báo rằng trường chỉ công nhận vắc-xin Pfizer, Johnson & Johnson và Modena. Cả ba đã nhận được sự chấp thuận của FDA với lý do một số khía cạnh của vắc-xin này có thể đáp ứng với các biến thể của vi-rút Delta tốt hơn hơn các loại vắc-xin khác. Theo quy định, những học sinh đã được tiêm các loại vắc-xin khác cần tiêm lại vắc-xin đã được nhà trường phê duyệt trước ngày 8/10 và tải lên các giấy chứng nhận có liên quan.

Điều này có nghĩa là những học sinh đã tiêm các loại vắc-xin khác như Sinopharm và Sinovac phải được tiêm lại bằng loại vắc-xin đã được nhà trường chấp thuận.

Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ không yêu cầu sinh viên đại học phải tiêm phòng, hơn 240 trường đại học Hoa Kỳ đã tự nguyện thực hiện việc tiêm chủng bắt buộc khi nhập học vào học kỳ mùa thu. Dẫn đầu của Đại học Johns Hopkins trong lĩnh vực y tế công cộng, người ta ước tính rằng sẽ có nhiều trường đại học Mỹ tuân theo các chính sách của nhà trường hơn.