Khảo sát ý kiến 3 tháng trước cuộc bầu cử 11, 2022: Đảng Cộng Hòa được tín nhiệm về giải quyết kinh tế và tội phạm, đảng Dân Chủ về Covid và khí hậu…

Share this post on:

Hoa kỳ, 8 tháng 8, 2022 – Chỉ còn 3 tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng tại Mỹ, bầu cử thượng, hạ viện, thống đốc tiểu bang và địa phương. Cơ quan khảo sát và thăm dò dư luận có uy tín tại Hoa Kỳ ABC News / ipsos trong cuộc khảo sát từ 5-6 tháng 8, 2022, tóm lược kết quả như sau:

  • Về kinh tế: 12% cho là tốt, 69% cho là tệ, 18% cho là như cũ.
  • Về điểm tín nhiệm đối với việc làm của TT Biden, ông được 56% ủng hộ về giải quyết đại dịch Corona Virus, 44% không ủng hộ (kuh) trong lãnh vực này.
  • Tất cả các lãnh vực khác điểm tín nhiệm của ông đều dưới 50%: Về biến đổi khí hậu ông được ủng hộ 43%, kuh 56%; phá thai: ủng hộ 41%, kuh 58%.
  • Điểm ủng hộ yếu nhất của ông là về các lãnh vực: Lạm phát 29% ủng hộ (kuh 69%); di dân và giá xăng ủng hộ 34% (kuh 64-65%);, bạo lực súng đạn ủng hộ 35% (kuh 64%); phục hồi kinh tế và thuế 37% (kuh 62%), … .

Về điểm tín nhiệm cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa:

  • Đảng Dân Chủ được tín nhiệm hơn Cộng Hòa về phá thai 42% (CH 30%), biến đổi khí hậu 43% (CH 25%), đại dịch covid 45% (CH 29%).
  • Đảng Cộng Hòa được tín nhiệm hơn đảng Dân Chủ về các mặt khác như: di dân 42% (DC 33%), kinh tế 41% (DC 32%), lạm phát 40% (DC 30%), thuế 39% (DC 33%), giá xăng 38% (DC 29%), giải quyết tội phạm 42% (DC 31%), chiến tranh Nga – Ukraine 38% (DC 37%)…

Dưới đây là bảng kết quả chi tiết:

HD Press Theo ABC News/Ipsos

https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/August-2022-ABC-news-poll


Khảo sát của Reuters/Ipsos

Theo cuộc khảo sát cùng thời của Reuters/Ipsos: 57% dân Mỹ không tín nhiệm việc làm của TT Biden, chỉ có 38% tín nhiệm (tăng 1 điểm) so với 3 tháng trước.

https://graphics.reuters.com/USA-BIDEN/POLL/nmopagnqapa/

HD Press tổng hợp.