Nhiều người Afghanistan lo ngại khả năng sụp đổ kinh tế khi Taliban tổ chức lễ rút quân cuối cùng của Mỹ.

Lực lượng Taliban đã chiếm sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul sau khi Mỹ rút quân vào đầu giờ ngày 31 tháng 8 [EPA]
Lực lượng Taliban đã chiếm sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul sau khi Mỹ rút quân vào đầu giờ ngày 31 tháng 8 [EPA]